All about this picture writing.
 A possible route.

Het millennium probleem van Kreta
opgelost?

  Ned. Vertaling.

De Diskus van Phaistos.

The Disk of Phaistos.

Eng. Translation.

The millennium problem of Crete
solved?
  

Ned. tekst

                                  De Diskus van Phaistos (Phaestos).

           Ongeveer 1750 v. Chr. heeft iemand verslag gedaan van de trektocht van een groep
           mensen die in de bergen woonden en op zoek waren naar vlak land. Dit verslag is
           bewaard gebleven op een schijf van klei en aan het begin van de 20ste eeuw gevonden
           in Kreta bij opgravingen van het paleis van Phaistos. Het feit dat deze schijf, de z.g.
           Diskus van Phaistos, is gevonden in een kamer waar ook enige heilige voorwerpen
           waren opgeslagen, kan zeker niet dienen als bewijs dat de diskus ook een heilig voor-
           werp is, zolang wij niet weten wie hem daar heeft neergelegd en wanneer. Het is heel
           goed mogelijk dat de een of andere Griekse heerser de diskus vele eeuwen later heeft
           ontdekt en hem met andere antieke voorwerpen in een speciale kamer heeft geplaatst,
           of dat hij, zoals sommige mensen nu, dacht dat het een heilig voorwerp was, omdat ook
           hij het Hettitische (Luwisch) schrift niet kon lezen.
           Momenteel is de Diskus te zien in het Archeologisch Museum van Herakleion.
           Het schrift bestaat uit figuren die spiraalsgewijze in relief zijn aangebracht. Bijna
           een eeuw lang heeft men verwoede pogingen gedaan om het te ontcijferen, helaas
           met een onbevredigend resultaat, o.a. omdat men dacht dat het van Griekse oor-
           sprong was, (lineair A schrift).
           Ook ging men er van uit dat de figuren letters of lettergrepen voorstelden.
           Het schrift is waarschijnlijk afkomstig uit Kl. Azië (Anatolië) en moet gelezen worden van
           rechts naar links, de gebruikelijke leesrichting in het Midden Oosten. Dat blijkt uit
           enkele inscripties die gevonden zijn in Mallia (Kreta) en dateren van 1700 v. Chr..
           Deze inscripties zijn wel in Grieks schrift geschreven en worden dus gelezen van
           links naar rechts. Er staan 2 pictogrammen op van dezelfde betekenis als die op de
           schijf, maar ze staan in de omgekeerde volgorde.
           Wij hebben hier te maken met een eenvoudig beeldschrift, dat bestond uit pictogram-
           men en gebruikt werd door de Hettieten. Iedereen kon het lezen onafhankelijk van
           de gesproken taal. Vrijwel zeker was dit schrift algemeen bekend en werd het op
           internationaal niveau gebruikt. Verschillende pictogrammen ben ik tegengekomen in de
           beeldtaal van de Azteken, zoals dat van de priester met een soort hanekam. Bovendien
           lijken de mannen een nauwsluitende kap te dragen die ook voorkomt bij beelden uit een
           oude Zuid-Amerikaanse (?) cultuur.
           Dit beeldschrift moet gelezen worden in de richting waarin mensen kijken of lopen,
           dus van rechts naar links.
           Het is zeer goed mogelijk dat het verslag oorspronkelijk op de schijf van een boomstam
           was ingekerfd en dat men het later heeft overgenomen op een schijf van klei.
           De ronde vorm geeft aan dat het gaat over landeigendom.
           Hopelijk zorgt mijn vertaling er voor dat wij er aan het begin van het nieuwe millennium
           in slagen in elk geval één probleem van de afgelopen eeuw op te lossen.

           [The Filistijnen waren niet de oorspronkelijke bewoners van Kreta. Zoals blijkt uit de
           Bijbel, Joshua 13: 1-3, woonden zij in het Midden-Oosten. Ze zijn door de Israeli's
           verdreven uit hun land en omstreeks 1200 v. Chr. (gedeeltelijk) gevlucht naar Kreta.]

           Het verslag van de trektocht begint in het midden op de kant met de bloem in het midden en gaat
           verder op de andere kant.
 
 
 

                                                Vertaling.


          1.   In het koningshuis  ....  is een jonge prins die nog geen macht heeft.
                De roeispaan betekent dat hij het gebied gaat afbakenen, dat onder,
                zijn heerschappij valt.
          2.   Wij, een groep onderdanen, beginnen met een tocht door het bos.
          3.   Wij hebben bij ons het metaal ...?..., een metalen speer met weerhaken,
                vuur en enige godsbeeldjes van de god van het vlakke land, die echter nog
                niet werken, omdat wij nog niet de bescherming hebben van een priester.
          4.   De prins neemt de leiding over de groep.
          5.  Hij brengt vuur, een "vork" [die toegang geeft tot de god Shamash]
                en een hamer mee.
          6.   Wij gaan verder door het bos en hebben nu de bescherming van een priester.
          7.   Hij beschermt ons door de beste route aan te geven met behulp van een hoorn
                en de vlucht van adelaars. De route leidt naar het zuiden met een kleine afwijking
                naar het westen.
          8.   Er gaat een vrouw mee die een "vork, een "schotel", [beide verschaffen haar
                toegang tot bepaalde goden], en timmerhout bij zich heeft.
          9.   De god van het vlakke land moet ons helpen om vlak land te vinden voor
                timmerhout (timmerwerk), voor het gevogelte en voor hokken, wij worden daarbij
                beschermd door de priester.
          10. De route leidt naar het oosten, zoals de priester die ons beschermt, aangeeft
                met behulp van een hoorn (hoorns) en de vlucht van adelaars.
          11. Een groep gaat verder door weiland (drassig land).
          12. Zij hebben timmerhout, een hamer en roeispanen voor een boot en gaan varen.
                Zij varen stroomopwaarts. De boot gaat over vlak water. De priester zorgt
                dat de god van het vlakke land zijn werk goed doet.
          13. De route leidt naar het westen, zoals de priester, die ons beschermt, aangeeft
               met behulp van een hoorn (hoorns) en de vlucht van adelaars.
          14. Er is (hout voor) een hamer en er is vis.
          15. Wij hebben bij ons het metaal  ...?..., een metalen speer met weerhaken, vuur
                en enige godsbeeldjes van de god van het vlakke land, die nu goddelijke
                kracht hebben door de bescherming van de priester.
          16. De route leidt naar het westen, zoals de priester, die ons beschermt, aangeeft
                met behulp van een hoorn (hoorns) en de vlucht van adelaars.
          17. (Ook) onze groep loopt dan door weiland (drassig land).
          18. Wij hebben timmerhout, een hamer en roeispanen voor een boot en gaan varen.
               Wij varen stroomopwaarts. De boot gaat over vlak water. De priester zorgt
                dat de god van het vlakke land zijn werk goed doet.
          19. Een boot lijdt schipbreuk door toedoen van de weergod.
          20. De prins uit ons koningshuis heeft het overleefd, evenals de hamer en het
                gevogelte, wij hebben nog de bescherming van de priester.
          21. Er is land met een bron en klei. Wij lopen rond door de omgeving.
          22. Er is vuur voor een "vork" van klei [om toegang tot de god Shamash te krijgen]
                en wij worden beschermd door de priester.
          23. Met behulp van vuur, hoorns en de vlucht van adelaars wordt nu de richting
                bepaald. De route leidt naar het zuiden, met een kleine afwijking naar het oosten..
          24. [Het eerste pictogram is onleesbaar]. Er is timmerhout (timmerwerk) van de
                vrouw en de priester beschermt ons.
          25. Na een gevecht nemen wij een schiereiland van deze vorm in bezit, het is vlak.
          26. Er is bescherming dank zij een eiland, [dat is Chios], het water is vlak.
          27. Er is vis en er is een bron. Wij nemen de priester zijn functie van beschermer af.
          28. Wij richten ons nu tot de god van de sterrenhemel en oriënteren ons op het
                sterrenbeeld Canis (de Hond). Dit is zijn stand. Er gaan enkele jaren voorbij.
          29. Wij zijn op een eiland. Dit is de stand van Canis.
          30. Er is bescherming dank zij een bron en er staat een bouwsel (duiventil).
          31. Er is timmerhout (nodig) en wij gaan het bos in onder bescherming
                van de priester.

          32(1).  Wij zijn op een eiland.
          33(2).  Wij gaan in de boot en varen stroomafwaarts. Het water hamert tegen
                      de boot. Wij roepen de god van de sterrenhemel aan en richten ons op
                      het sterrenbeeld Canis.
          34(3).  Wij komen bij een stuk land. Het water hamert tegen het land. Er is vuur
                      dank zij de vrouw en ze verdringt de priester van zijn plaats.
          35(4).  Er is land met timmerhout door toedoen van de weergod.
                      De god van de vegetatie is hier actief. Het land is zeer vruchtbaar (?).
          36(5).  De andere groep vecht om het bezit van land dat niet erg toegankelijk is.
                      Dit is de stand van Canis. Sommigen blijven daar wonen.
          37(6).  Er staat een bouwsel (duiventil). Wij hebben hout voor timmerwerk
                      en voor een hamer. Er is meer land.
          38(7).  Wij zijn op een eiland. Er is meer land.
          39(8).  Er is (hout voor) vuur en timmerhout en meer land.
          40(9).  Wij gaan in de boot en varen stroomopwaarts. Het water hamert tegen
                      de boot. Wij roepen de god van de sterrenhemel en de god van het
                      vlakke land aan.
          41(10). Onze groep vecht om het bezit van land dat niet erg toegankelijk is.
                       Wij zijn niet zo sterk. Dit is de stand van Canis. Sommigen blijven
                       daar wonen.
          42(11). Wij zijn op een eiland. Dit is de stand van Canis.
          43(12). Wij gaan door een bos, na een gevecht nemen wij het in bezit. Dit is de
                       stand van Canis.
          44(13). De andere groep vecht om het bezit van land dat niet erg toegankelijk is.
                       Dit is de stand van Canis.
          45(14). Wij lopen verder door vlak land dat zeer vruchtbaar(?) is, dank zij de
                       priester.
          46(15). Er is vis door toedoen van de weergod. Er is gevogelte. Er is vuur dank
                      zij de vrouw.
          47(16). Wij lopen door visrijk water. Dit is de stand van Canis.
          48(17). Er is timmerhout en (hout voor) hokken en pijlen.
          49(18). Er kan vuur gemaakt worden met vuursteen. Er staan enkele bouwsels
                       (duiventillen). Dit is de stand van Canis.
          50(19). Wij lopen door het gebied van de prins en gaan weer in de boot, wij varen
                       stroomopwaarts. De boot gaat over vlak water.
          51(20). Er is een bron op een niet erg toegankelijke plaats, de priester gebruikt
                       de hoorn.
          52(21). Er is vuur en (in) de (een) bron. Er staat een bouwsel (duiventil).
                       Er is meer land.
          53(22). De boot stoot op rotsachtige grond. Wij gebruiken de gekartelde speer
                       om los te komen en besluiten te blijven.
          54(23). Er is timmerhout (nodig) en wij lopen verder door het bos. Wij komen op
                       een stuk land een kloof tegen. [Die kloof heet in de 20ste eeuw na Chr.
                       de kloof van  Samaria ].
           55(24). Er is vis door toedoen van de weergod. Wij lopen verder door het bos.
           56(25). Er is een stuk zandgrond. De anderen waarschuwen ons dat er gevaar dreigt.
                       Er is hout voor timmerwerk, voor een hamer en voor pijlen.
           57(26). Er is bescherming dank zij de vuursteen, er staat een bouwsel (duiventil)
                       en er is vis.
           58(27). Er is vlakke grond om de boot neer te zetten.
           59(28). Wij hebben een kind van het mannelijk geslacht, een hamer, een speer en
                        een priester.
           60(29). Er is (hout voor) vuur op het eiland, het water is vlak.
           61(30). Op een stuk land met een bron gaan wij wonen en wij hebben daarbij
                      de  bescherming van de priester.
 
                                                                                                    31 - 12- 1999.

                                                                                                    Hedwig Roolvink.
                                                                                                   e-mail: HedwigisX@cs.com
 

              De lijst met geraadpleegde boeken.


  

Eng. text.

                                          The Disk of Phaistos (Phaestos).

              About 1750 B.C. somebody has given an account of the expedition of a group
              of people who lived in the mountains and went in search of flat land. This report
              has been preserved on a disk of clay and was found in Crete at the beginning of
              the 20th century during excavations of  the palace of Phaistos. The fact that the disk
              was found in a room where also some sacred objects were stored, cannot be used as
              a solid proof that the disk itself is a sacred object, as long as we don't know who put
              it there and when. It is quite possible that the disk was discovered many centuries
              later by a Greek ruler, who decided to put it in a special room together with other
              antiquities, or who himself, like some people now,  thought the disk was a sacred
              object, because he could not read the script of Hittite (Luwian) origen.
              At the moment the disk is shown in the Archaeological Museum of Herakleion.
              The script consists of pictures in relief, arranged spirally. For a period of  90 years
              many  attempts  were made to decipher the script, alas without success, because,
              among other things, it was considered to be of Greek origin, (linear A script). It also
             . was assumed that the pictures represented letters or syllabes.
              The script probably comes from Asia Minor (Anatolia) and has to be read from
              the right to the left, the usual direction in the Middle East. That appears from some
              inscriptions found in Mallia (Crete) and dated to about 1700 B.C.. The inscriptions
              are in Greek script and so they have to be read from the left to the right. On these
              inscriptions are 2 pictograms of the same meaning as those on the disk, but they
              are put in the reversed order.
              Here we are dealing with picture-writing, a script composed of pictograms and used
              by the Hittites. Everybody could read it, independent of the language spoken.
              Probably this script was widely known and used in international contacts. I found
              several pictures of the disk in the writings of the Aztecs, like that of the priest with a
              kind of cockscomb.Besides, the men seem to  wear a close fitting cap that can also
              be seen in images from an old S. Amercan (?)culture.
              This script has to be read in the direction in which people are walking or looking,
              so, in this case, from the right to the left. (Egyptian hieroglyphics are also read
              in that direction). It is quite possible that the author(s) of this report carved it originally
              on the disk of a tree trunk or in wood and that it later on was copied on a disk
              of clay. The circular form indicates that it tells about the ownership of land.

              [The Philistines were not the original inhabitants of Crete. According to the Bible,
              Joshua 13: 1-3, they lived in the Middle East and were chased away from their
              homelands by the Israelites. About 1200 BC they (partly) fled to Crete.]

              I hope that at the beginning of the new millennium we shall succeed in resolving at
              least one problem of the last century.

              The report starts in the center on the side that has a flower in the middle and
              continues on the reverse.
 
 

                                                         Translation.

              1.   In the royal house is a (young) prince who hasn't yet come into power.
                    The oar means that he is going to demarcate the territory of his sovereignty
              2.   We, a group of  subjects, start by marching through the woods.
              3.   We take along with us metal (?), a barbed spear of metal, fire and some
                     idols of the god of the flat land which cannot yet take effect, because we are
                     still without the protection of a priest.
              4.   The prince becomes the head of the group.
              5.   He brings with him fire, a "fork" [that gives him access to the god Shamash]
                    and a hammer.
              6.   We go on through the woods and now we have the protection of a priest.
              7.   He protects us indicating the best route by means of a horn and the flight of
                    eagles. The route leads to the south with a slight deviation to the west.
              8.   A woman is accompanying us, she brings with her a "fork" and a "saucer",
                    [both give her access to certain gods], and timber.
              9.   We need the god of the flat land to find flat land for timber (timber-work), for the
                     poultry and for cages. The protection of the priest is a help to us.
              10. The route leads to the east, as the priest, protecting us, indicates by means
                    of a horn (horns) and the flight of eagles.
              11. One group goes on through pasture-land (wet land).
              12. They have timber, a hammer and sculls for a boat and cross the water. They go
                    upstream. The water is smooth, the priest animates the god of the flat land.
              13. The route leads to the west, as the priest, protecting us, indicates by means of
                    a horn (horns) and the flight of eagles.
              14. There is (wood for) a hammer and there is fish.
              15. We have got with us metal (?), a barbed spear of metal, fire and some
                     idols of the god of the flat land which now take effect, because there is
                     the protection of the priest.
              16. The route leads to the west, as the priest, protecting us, indicates by means of
                    a horn and the flight of eagles.
              17. Our group (also) goes then through pasture-land (wet land).
              18. We have timber, a hammer and sculls for a boat and cross the water. We
                    go upstream. The water is smooth, the priest animates the god of the flat land.
              19. A boat is shipwrecked due to the god of the weather.
              20. The prince from our royal house has survived, just as the hammer and the poultry,
                    we still have the protection of  the priest.
              21. There is land with a well and clay, we ramble through the neighbourhood.
              22. There is fire for a "fork" of clay [to get access to the god] and we are protected
                    by the priest.
              23. By means of fire, horns and the flight of eagles the direction is indicated and the
                    route leads to the south with a slight deviation to the east.
              24. [The first pictogram is illegible]. There is timber (timber-work) of the woman and
                    the priest protects us.
              25. After a fight we take possession of a peninsula of this shape. It is flat.
              26. There is protection thanks to an island, [that is Chios], the water is smooth.
              27. There is fish and there is a well. We dismiss the priest as our protector.
              28. We call upon the god of  the starry sky and are guided by the constellation
                    Canis. This is its position. A few years pass by.
              29. We are on an island. This is the position of Canis.
              30. There is protection thanks to a well and there is a structure (pigeon-house).
              31. We have (or need ) timber and go into the woods under protection of the priest.

              32(1).  We are on an island.
              33(2).  We take the boat and go downstream. The water hammers at the boat. We
                          call upon the god of the starry sky and are guided by the constellation Canis.
              34(3).  We reach a piece of land. The water hammers at the land. There is fire
                          thanks to the woman and she pushes the priest aside.
              35(4).  There is land with timber, due to the god of the weather. The god of the
                          vegetation is operating here, the land is very fertile (?).
              36(5).  The other group fights for the possession of  land that isn't very accessible.
                          This is the position of Canis. Here some settle down.
              37(6).  There is a structure (pigeon-house), there is timber and wood for a hammer.
                          There is more land.
              38(7).  We are on an island, there is more land.
              39(8).  There is (wood for) fire and timber and more land.
              40(9).  We take the boat and go upstream. The water hammers at the boat.
                          We call upon the god of the starry sky and the god of the flat land.
              41(10). Our group fights for the possession of land that isn't very
                           accessible. We are not that strong. This is the position of Canis.
                           Here some settle down.
              42(11). We are on an island. This is the position of Canis.
              43(12). We go through a wood and after a fight we take possession of it.
                           This is the position of Canis.
              44(13). The other group fights for the possession of  land that it isn't very accessible.
                           This is the position of Canis.
              45(14). We go on through flat land that is very fertile (?) thanks to the priest.
              46(15). There is fish, due to the god of the weather. There is poultry and there
                           is fire thanks to the woman.
              47(16). We go on through water abounding in fish. This is the position
                          of Canis.
              48(17). There is timber and (wood for) cages and arrows.
              49(18). There is flint to make fire. There are some structures (pigeon-houses)
                          This is the position of Canis.
              50(19). We go through the territory of the prince and take the boat. We go
                           upstream, the water is smooth.
              51(20). There is a well in a place that isn't very accessible, the priest uses a horn.
              52(21). There is fire and (or in) the well. There is a structure (pigeon-house).
                           There is more land.
              53(22). The boat touches rocky ground. We use the barbed spear to make it float
                          again. We decide to settle down.
              54(23). We have (or need) timber and go into the wood. We reach a piece
                          of land with a cleft. [This is the cleft they call in the 20th century A.D.
                          the gorge of  Samaria ].
              55(24). There is fish, due to the god of the weather,  we go on through
                          the woods.
             56(25). There is a piece of sandy soil. The others warn us that there is danger.
                          There is timber and wood for the hammer and for arrows.
             57(26). There is protection thanks to flint, there is a structure (pigeon-house)
                          and there is fish.
             58(27). There is flat land to put ashore the boat (boats).
             59(28). We have a male child, a hammer a spear and a priest.
             60(29). There is (wood for) fire on the island, the water is smooth.
             61(30). We are going to settle down on a piece of land next to a well and we
                          have the protection of the priest.

                                                                                      31 - 12- 1999.

                                                                                     Hedwig Roolvink.
                                                                                     e-mail: HedwigisX@cs.com
 

                 Books my translation is based on.